Start

Szanowni Państwo, witam na stronie Instytutu Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji INNPLUS, instytucji powołanej do wspierania realizacji projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, łączenia potrzeb i interesów świata nauki i świata biznesu. Szeroka baza kontaktów, potencjał i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych gwarantuje skuteczne pozyskiwanie i realizację projektów. Zapraszamy do współpracy!

Z poważaniem

Tomasz Dusza
Prezes Zarządu

Działania realizowane przez Fundację:

WDRAŻANIE INNOWACJI

diagnoza potencjału i potrzeb
strategia komercjalizacji
transfer wiedzy i technologii
wdrażanie technologii

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

zarządzanie projektami
finansowanie
usługi badawcze

DORADZTWO I SZKOLENIA

pozyskiwanie funduszy unijnych
zarządzanie projektami
pozyskiwanie partnerów
dostęp do wiedzy

PROMOCJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI

realizacja projektów
organizacja wyjazdów na targi
pozyskiwanie klientów
poszukiwanie nowych rynków zbytu

EDUKACJA

realizacja projektów edukacyjnych
organizacja i wspieranie programów edukacyjnych
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
wspieranie społeczności lokalnych
wspieranie przedsiębiorczości

O Fundacji

Główny cel działania

Cel działania Fundacji: organizacja procesu przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów opartych na współpracy nauki i biznesu. Fundacja pełni rolę inicjatora projektów innowacyjnych zapewniając właściwy dobór partnerów, oceniając potencjał technologii/procesu i znajdując właściwe źródło finansowania przedsięwzięcia.

Główny obszar działania

Obszar działania Fundacji: Agrobiznes (m.in eko-innowacje, bezpieczeństwo żywności, rolnictwo precyzyjne, hodowla i genetyka zwierząt, rolnictwo ekologiczne, nowoczesna i zrównoważona produkcja żywności). Działalność fundacji ma również wspierać promocję projektów z obszarów inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur: ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

Aktualności

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606 445 225.

Dane adresowe

Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji
ul. Górna 7
10-040 Olsztyn
tel.: +48 (89) 534 44 50
biuro@innplus.org.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez powyższy formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostepu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 10-959 Olsztyn, ul. Towarowa 9/15.